Aktualności
<<< powrót do aktualności
Marianowo: przebudowa Stargardzkiej minęła półmetek
Ekipy budowlane firmy STRABAG kontynuują prace na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w ramach II etapu przebudowy ulicy Stargardzkiej w Marianowie, która stanowi odcinek drogi 1734 Z, łączącej Stargard z Dobrzanami. Ulicę Stargardzką przebudowano częściowo w ubiegłym roku. Po zakończeniu kolejnego etapu prac ulica na całej długości zyska nową, poszerzoną nawierzchnię, wraz z chodnikami. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.
W harmonogramie prac obejmujących  odcinek drogi o długości ponad kilometra, obok wymiany nawierzchni przewidziano także przebudowę infrastruktury, zapewniającej odwodnienie drogi. Układane są  również chodniki, natomiast sąsiadujące z ulica posesje otrzymują nowe zjazdy.  Wydajny system odwodnienia i kanalizacji deszczowej,  zapobiegnie uszkodzeniom odcinka drogi już po przebudowie.
Prace toczące się na odcinku drogi powiatowej w Marianowie obecnie minęły półmetek. Drogowcy ułożyli nowe krawężniki, wykonano również podbudowę pod poszerzenie jezdni. Przebudowano też studzienki kanalizacyjne. Po sfrezowaniu starej nawierzchni jezdni na początku lipca, ekipy STRABAG- u przystąpiły teraz do układania tzw. warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego. W rozpoczętym właśnie tygodniu wykonawca zamierza ułożyć warstwę ścieralną nawierzchni na całym odcinku przebudowywanej ulicy.
W sierpniu zaplanowano z kolei przełożenie istniejących chodników i zjazdów do posesji, dopasowując je m.in. do nowego poziomu przebudowanej jezdni. Kolejne dni upłyną już na regulacji studzienek kanalizacyjnych, profilowanie poboczy oraz instalacja oznakowania ulicy.
II etap przebudowy ulicy Stargardzkiej w Marianowie został dofinansowany kwotą 1,5 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Finansowy udział w ramach wkładu własnego zapewnił także Powiat Stargardzki, razem z Gminą Marianowo.  Inwestycja wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców i kierowców. Nie zdecydowano tym razem o zamknięciu części ulicy, wprowadzając ruch wahadłowy. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem wszystkie prace powinny zakończyć się 9 września. Przez ten czas ZDP prosi kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie miejsca toczących się robót i zachowanie ostrożności, zwłaszcza na przebudowywanym odcinku drogi.
Zarząd Dróg Powiatowych 23.07.2020 08:26
<<< powrót do aktualności