Aktualności
<<< powrót do aktualności
Siedem wniosków złożonych przez Powiat Stargardzki do Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych
 To jeden z instrumentów ujętych w programie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, celem  przeciwdziałania  skutkom COVID- 19. Tym bardziej istotny dla samorządów, które  odczuwają gospodarcze i finansowe skutki postępującej ekspansji pandemii.  Gminy i powiaty mogą za pośrednictwem wojewodów składać wnioski o dofinansowanie infrastrukturalnych projektów na swoim terenie. Zarząd Powiatu zdecydował o przesłaniu siedmiu wniosków. Dotyczą one planowanej przebudowy i remontu dróg powiatowych, a także inwestycji mających wpływ na funkcjonowanie szpitala i placówek oświatowych.
Zarząd Powiatu formalnie ubiega się o dofinansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1709 Z w miejscowości Sowno, razem z budową ścieżki rowerowej i chodników. To kolejny etap modernizacji drogi na odcinku Stargard- Sowno. Koszt tej części inwestycji oszacowano na blisko 12 mln zł.
Na liście przedsięwzięć zgłoszonych do rządowego funduszu przeciwdziałania skutkom COVID- 19, znalazł się również projekt przebudowy drogi 1716 Z na odcinku Stargard- Witkowo- Dolice do granic powiatu. We wniosku ujęto również przebudowę odcinka od skrzyżowania ul. Broniewskiego z ul. Główną do tablicy Stargardu, wraz z przebudową mostu i budową kładki dla pieszych. Prace wyceniono na ogółem 7,5 mln zł.
Z rządowego funduszu Powiat Stargardzki ubiegać się będzie także o dofinansowanie budowy nowego pawilonu rehabilitacyjnego szpitala w Stargardzie, gdzie świadczone byłyby usługi dla pacjentów, korzystających obecnie z rehabilitacji przy ul. Staszica.
Na liście ujęto również wniosek o dofinansowanie projektu remontu łazienek i kuchni w Bursie Szkolnej, razem z modernizacją wentylacji i utworzeniem izolatki w budynku bursy. Kolejnym projektem zgłoszonym przez Zarząd Powiatu do Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych, jest planowana termomodernizacja budynku ZS 1, wraz z przebudową boiska oraz modernizacja przyszkolnych  boisk „Starego Ogólniaka” i II LO w Stargardzie.
Podziałem pieniędzy z przeznaczonych na dofinansowanie wniosków, zgłoszonych przez samorządy gminne i powiatowe za pośrednictwem wojewodów, zajmuje się Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.  
Zarząd Dróg Powiatowych 22.10.2020 17:34
<<< powrót do aktualności