Aktualności
<<< powrót do aktualności
Ochrona przyrody ważnym elementem przy budowie drogi powiatowej nr 1703Z w Kunowie
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1703 Z w Kunowie postępuje zgodnie
z harmonogramem. Wykonawca firma STRABAG zakończył już wycinkę drzew kolidujących z projektowaną drogą, dokonał frezowania nawierzchni jezdni oraz wybudował kanalizację deszczową. Mając na względzie ochronę przyrody, zgodnie z ekspertyzą  siedliskowo – środowiskową, zawieszono również skrzynki lęgowe dla ptaków i schrony dla nietoperzy na pozostawionych w pasie drogi drzewach. Pozyskane drewno z wycinki decyzją Zarządu Powiatu Stargardzkiego zostało przekazane Gminie Kobylanka na realizację zadań własnych.
Dotychczas wykonano prace o wartości 920 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji wartej blisko 9 mln zł, wyznaczono na koniec września 2021 r.


 Zarząd Dróg Powiatowych 12.03.2021 13:17
<<< powrót do aktualności