Archiwum aktualności
<<< powrót do spisu archiwum
ZWIĘKSZENIE DOFINANSOWANIA DLA POWIATU STARGARDZKIEGO

Zachodniopomorskie samorządy otrzymają wyższe dotacje na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zwiększenie dofinansowania możliwe jest dzięki nadwyżce, która powstała m.in. z oszczędności przetargowych. Wśród takich samorządów jest Powiat Stargardzki, którego przedstawiciele podpisali dziś umowy w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Powiat Stargardzki reprezentował Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Członek Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka. W czerwcu tego roku podpisali oni umowy na przebudowę drogi Marianowo - Barzkowice - Brudzewice do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 oraz drogi w Suchanówku. Aneks zakłada udzielenie dotacji w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 188 tys. zł. 

Środki pozwalające na zwiększenie poziomu dotacji pochodzą z nadwyżki, która powstała m.in. z oszczędności przetargowych oraz rezygnacji przez część wnioskodawców z realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Gratuluję samorządowcom determinacji w działaniu i realizacji kolejnych inwestycji. Drogi dojazdowe nie tylko służą rolnikom, ale przede wszystkim ułatwiają dostęp do infrastruktury, podnoszą poziom bezpieczeństwa – mówił na spotkaniu Wicemarszałek.

Zarząd Dróg Powiatowych 29.11.2016 07:46
<<< powrót do spisu archiwum