Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł
<<< powrót do przetargów
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
   

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:


 „Dostawa ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie

 

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00148330/01
w dniu 06.05.2022 r.

 

  1. Termin składania ofert – 18.05.2022 r. o godz. 10:00.
  2. Termin otwarcia ofert – 18.05.2022 r. o godz. 10:05.
  3. Nazwy, adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne kryteria w kolejności otwieranych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena ofertowa brutto

Okres gwarancji

 

Oferta 1

 

Roltop Sp. z o.o.

ul. Wiślana 4

83-020 Cedry Wielkie

343 170,00

24 miesiące

 

Oferta 2

4seasonstech sp. z o.o.

Nowe Zduny 82A

99-440 Zduny

332 100,00

48 miesięcy

 

Oferta 3

DeVisioner Sp. z o.o.

ul. Kochanowskiego 45a

01-864 Warszawa

332 100,00

36 miesięcy

 

 

Komisja przetargowa


 

07.07.2022 15:00
<<< powrót do przetargów