Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130.000zł
<<< powrót do przetargów
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1775Z od skrzyżowania z drogą nr 1716Z do skrzyżowania z drogą nr 1714Z w miejscowości Strzebielewo
 Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na modernizację nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1775Z  od skrzyżowania z drogą nr 1716Z do skrzyżowania z drogą nr 1714Z w miejscowości Strzebielewo.

 
W linku zamieszczonym poniżej znajdują się dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem:

 

Zarząd Dróg Powiatowych 30.07.2021 08:03
<<< powrót do przetargów